Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Başvuru ve Kabul

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI

 • Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı
 • Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans
 • Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik

 

PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN VE ÜCRETLER

Anasanat Dalı

Program

Genel

Kontenjan

Yatay Geçiş Kontenjanı

YDS

Ücret

Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans

%60 Tam Burslu

%40 Yarı Burslu

15

1

-

11.500

Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik

%60 Tam Burslu

%40 Yarı Burslu

5

2

55

15.000

 • Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlanması gerekmektedir.
 • Bursluluk süresi tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, sanatta yeterlik programında azami 4 yıl sürelidir.
 • Yüksek lisans programının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 2 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 2 yıllık ücrettir).
 • Sanatta Yeterlik programında ücretler; dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami 4 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 4 yıllık ücrettir).

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME

Anasanat Dalı

Programı

Yazılı Sınavı

Mezuniyet Notu

Mülakat

Geleneksel Türk Sanatları

Yüksek Lisans

%50

%20

%30

Başarı Puanı: Başarılı sayılmak için toplam puan 60/100 olmalıdır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar mülakata çağrılacaktır. Bilim ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

SANATTA YETERLİK GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME

Anasanat Dalı

Programı

Yazılı Sınavı

Mezuniyet Notu

Yabancı Dil

Mülakat

Geleneksel Türk Sanatları

Sanatta Yeterlik

%50

%10

%10

%30

Başarı Puanı: Başarılı sayılmak için toplam puan 65/100 olmalıdır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar mülakata çağrılacaktır. Bilim ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.

 

GSE YÜKSEK LİSANS VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI

Anasanat Dalı

Program

Giriş Puanı

Yarı Burslu

Tam Burslu

Geleneksel Türk Sanatları

Yüksek Lisans

60/100

75/100

80/100

Geleneksel Türk Sanatları

Sanatta Yeterlik

75/100

75/100

80/100

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yüksek Lisans için Lisans, Sanatta Yeterlik için Yüksek Lisans mezunu olmak.
 2. Yüksek Lisans için lisans mezuniyet notunun en az  4 üzerinden 2 olması gerekir.
 3. Sanatta Yeterlik için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak.

 

GEREKLİ BELGELER

 1. Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
 2. Mezuniyet Transkripti.
 3. YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).
 4. Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 6. Ön kayıt ücret dekontu (30 Türk Lirası).
 7. Çalışma dosyası (portföy).

 

DEĞERLENDİRME

 1. Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
 2. Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
 3. Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
 4. Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 60, doktora programları için en az 65 puan alanlar başarılı sayılır.
 5. Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
 6. Şartlı başvuru kabul edilmez.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.

 1. Yüksek Lisans için lisans, Sanatta Yeterlik için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
 2. Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
 3. Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
 4. YDS veya eşdeğeri bir belge (Sanatta Yeterlik programı için gereklidir).
 5. Çalışma dosyası (portföy).
 6. Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi