Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Ders İçerikleri

                                 T.C. FSMVÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

     GELENEKSEL TÜRK SANATLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

Ders Kodu

Ders Adı

S /  Z

Ders Özü

T

P

K

AKTS

GTS511

GSA HAT TASARIMI

Z

Türk Hat Sanatında ekol olmuş sanatçılara ait hat tasarımları görsel örneklerle kronolojik bir sıra dâhilinde ele alınır. Cami, müze ve kütüphanelerde bulunan hat örnekleri incelenir. Öğrenci kendi tarzı ve karakteri doğrultusunda serbest tasarımlar yapar.

2

4

4

14

GTS521

GSA TEZHİP TASARIMI

Z

Klasik dönem tezhip sanatı esas alınarak, motif, desen, form, malzeme ve renk konularında atölye çalışmaları yapılmak suretiyle öğrencinin özgün tasarımlar yapabilecek sanatçı vasfı kazanması hedeflenmektedir.  Eskiz ağırlıklı çalışmalarda, bir konunun değişik formlarda ele alınması istenerek olabildiğince zengin desenler ortaya konması ve tasarım yapabilme yeteneğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hazırlanan desenlerin renk etütleri de aynı prensiplerle yapılır ve sadece birkaçı nihai olarak fırça ile altın ve renk kullanılarak klasik murakka zemin üzerine çalışılır.

2

4

4

14

GTS531

GSA MİNYATÜR TASARIM

Z

Geleneksel Türk Minyatür Sanatında ekol olmuş örnek eserler incelenir. İncelenen üslup ile ilgili uygulama çalışmaları yapılır. Öğrenci kendi tarzı ve karakteri doğrultusunda serbest tasarımlar yapar.

2

4

4

14

GTS512

GSA HAT TASARIM UYGULAMA

Z

Türk Hat Sanatında ekol olmuş sanatçılara ait hat tasarımları görsel örneklerle kronolojik bir sıra dâhilinde ele alınır. Cami, müze ve kütüphanelerde bulunan hat örnekleri incelenir. Öğrenci kendi tarzı ve karakteri doğrultusunda serbest tasarımlar yapar ve uygular.

2

4

4

14

GTS501

HAT TARİHİ

S

Tarih boyunca hat sanatının gelişme evreleri ünlü hat ustaları ve onların bıraktıkları örnekler üzerinden ele alınır.

2

0

2

3

GTS502

HAT EKOLLERİ

S

Türk Hat Sanatında ortaya çıkan ekollerin ayırıcı özellikleri örnekler üzerinden ele alınır.

2

0

2

3

GTS522

GSA TEZHİP TASARIM UYGULAMA

Z

Tezhip sanatında kullanılan motifler tanıtılarak, bu doğrultuda kompozisyon tasarımlarının yapılması amaçlanır. Motif çizimlerinden sonra kompozisyon tasarımları yapılır ve tasarlanan kompozisyonlardan ( murakka) üzerine yaldız ve su bazlı boyalar ile uygulanır.

 

2

4

4

14

GTS503

TEZHİP TARİHİ

S

Tarih içinde tezhip sanatının doğuşu, taşıdığı önem ve günümüze ulaşana dek kat ettiği evreler kaynaklar ışığında aktarılır.

2

0

2

3

GTS504

TEZHİP EKOLLERİ

S

Tezhip sanatının gelişim sürecinde içinde yaşadığı farklı kültürler ve coğrafyaların katkılarının sonucu oluşan zenginlik tanıtılır ve öne çıkmış ustalar ve eserleri örneklerle anlatılır.

2

0

2

3

GTS532

GSA MİNYATÜR TASARIM UYGULAMA

Z

Geleneksel Türk Minyatür Sanatında ekol olmuş örnek eserler incelenir. İncelenen üslup ile ilgili uygulama çalışmaları yapılır. Öğrenci kendi tarzı ve karakteri doğrultusunda serbest tasarımlar yapar ve uygular.

2

4

4

14

GTS506

MİNYATÜR TARİHİ

S

Türk Minyatür Sanatının tarihi gelişim seyri kronolojik bir sıra dâhilinde ele alınır. Müze ve kütüphanelerde bulunan yazma eserlerdeki minyatür örnekleri incelenir.

2

0

2

3

GTS507

MİNYATÜR EKOLLERİ

S

Türk Minyatür Sanatında ekoller kronolojik bir sıra ile ele alınır. Ekol sahibi nakkaşlar ile ekolün takipçisi olmuş diğer sanatçıların eserleri görsel malzemelerle anlatılır. Müze ve kütüphanelerde bulunan eserler incelenir.

 

2

0

2

3

GTS592

KALEM İŞİ TASARIM VE UYGULAMA

S

Geleneksel sanatlarımızın bir dalı olan ve çeşitli dönemlerde süsleme elemanı olarak kullanılan kalem işi, tarihi geçmişi ve gelişim seyri ile ele alınır. Kullanılan malzemeler ile uygulama alanları ve teknikleri tanıtılır. Desen çizimi ve uygulama bilgileri verilir. Kalem işlerinden yararlanılarak, yeni uygulama alanlarına yönelik tasarımlar yapılır.

2

2

3

4

GTS594

EBRU UYGULAMA

S

Türk Ebru Sanatı tarihî seyri ile ele alınır. Kullanılan malzemeler, ebru yapım teknikleri ve çeşitleri uygulamalı olarak öğretilir. Öğrenciler geleneksel ebru desenlerinin yanı sıra yeni arayışlara teşvik edilerek özgün tasarımlara yönlendirilir.

2

2

3

4

GTS596

DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK

S

Fotoğraf tarihi, kimyası ve optik bilgileri hem teorik hem de uygulamalı olarak verilir. Fotoğraf makinesi kullanımı, siyah-beyaz, renkli ve dia film ve kâğıt tipleri ele alınır. Fotoğraf sanatında ışık, perspektif ve etkili anlatım konuları uygulamalı olarak işlenir.

2

2

3

4

GTS591

OSMANLICA SANAT TARİHİ METİNLERİ

S

Cumhuriyet dönemi ve öncesine ait yazma ya da matbu sanat ve sanat tarihi metinleri üzerinde okuma ve yazma çalışmaları yapılır.

2

0

2

3

GTS593

TASARIM İLKELERİ VE RENK TEORİSİ

S

Özgün tasarımlarda alt yapı oluşturulması için planlanmıştır. Bitkisel objeler ve anatomileri model alınarak biçimlerin, çeşitli çizim malzemeleriyle çizgi, leke, ritim ve doku gibi estetik değerlerle kağıt üzerine yapılacak çalışmaların yanı sıra genel kompozisyon şematiği kapsamında işlevsel ve serbest yüzey değerlendirmeleri yapılır. Renk kullanımı ve etkileme teknikleri uygulamalı olarak çalışılır.

2

2

3

4

GTS595

TÜRK SÜSLEME DESENLERİ TASARIM

S

Süsleme sanatlarımızın ortak motif ve desenlerinin tanıtılması, bu konuda araştırmalar yapılması ve bu çalışmalarla birlikte elde edilen bilginin kâğıda aktarılması ile farkındalık kazandırılmaya çalışılmaktadır.

2

2

3

4

GTS562

SANAT ESTETİĞİ VE FELSEFESİ

Z

Sanatsal tasarımın genel yasalarını temellendirilir, sanatsal kavramlar ve kategorileriler tanımlanır, somuttan soyuta devam eden bir sanatsal serüvenin kuramsal yorumu yapılır.

2

0

2

3

GTS572

ÇAĞDAŞ TASARIM VE KOMPOZİSYON

Z

Geleneksel sanatlarımızda gerekli birikimi elde etmiş olan öğrencilerimizin, bu birikimlerini çağdaş bir yorum katarak kullanabilmelerini sağlamak amacıyla renk, biçim, espas ve ritim gibi öğelerle kompozisyon teknikleri anlatılır ve uygulama yapılır.

1

2

2

10

GTS508

TÜRK ÇİNİ SANATI TARİHİ

 

 

 

 

S

Çini sanatının tanımı, doğuşu ve bu sanat dalında Türk çini sanatının yeri, tarih içinde ortaya çıkışı ve gelişim süreçlerini, nerelerde, ne amaçla ve nasıl uygulandığı ve kullanıldığı öğretilir.

 

2

0

2

3

GTS541

GSA ÇİNİ TASARIM

Z

Türk çini sanatına özgün motifler kazandırır.

Özgün tasarımlar ile yeni yapılarda yeni boyutuyla çini eserler oluşmasının taslağını oluşturur. Özgün obje tasarımı, özgün tasarım olarak çalışılır.

 

2

4

4

14

GTS542

GSA ÇİNİ TASARIM UYGULAMA

Z

Öğrencinin bir önceki derste tasarımını yapmış olduğu desenler uygulanır tercih ettiği teknik/teknikler uygulanır.

2

4

4

14

GTS509

TÜRK ÇİNİ SANATI EKOLLERİ

S

Türk Çini sanatının başlangıcından günümüze kadar uygulanmış ekolleri, geçiş süreçleri, örneklerin teknik özellikleri incelenir, Dönem farklılıkları irdelenir. Ekoller arası farklılıklar mukayeseli şekilde eserler üzerinden öğretilir.

2

0

2

3
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi