Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Güzel Sanatlar Enstitüsü Hakkında

  Güzel Sanatlar Enstitüsü, asırlar boyu çok geniş bir coğrafyada en güzel örnekleri verilmiş olan; Türk Sanatına ait eserleri koruyup sahip çıkacak; günümüz sanat ve estetik anlayışına evrensel boyutta hitap eden eserler ortaya koyabilecek ve bu yönde toplumun sanat ve estetik anlayışına katkıda bulunacak, milli kültür ve geleneksel sanatları özümsemiş sanatçı adaylarına akademik kariyer kazandırmak üzere kurulmuştur. 

 

     Enstitümüzde Geleneksel Türk Sanatları (Hat, Tezhip, Minyatür, Çini, Cilt, Kalemişi, Halı-kilim-kumaş desenleri) alanında, yürütülmekte olan yüksek lisans programlarında, geleneksel olanı korumak ve yaşatmak; günümüz sanat anlayışı içinde değerlendirebilmek ana hedefimizdir. Tüm alanlarda doğru malzeme, desen ve teknik bilgileri kullanarak; taklitçilikten uzak, üslup ve tarzın ön planda tutulduğu özgün tasarımların gerçekleştirebileceği bir eğitim ortamı oluşturma gayretindeyiz.

 

     Ayrıca öğrencilerimizin, ülkemizdeki kültür varlıklarının korunması(konservasyonu) ve restorasyonu çalışmalarında başarılı şekilde yer alabilmeleri için, geleneksel sanatlarımızın diğer disiplinlerle bağlantılarını kuracak, bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını sağlayacak bilimsel çalışma, kişisel ve uluslararası sergi, seminer, sempozyum gibi çeşitli etkinliklerde yer almaları desteklenmektedir.

 

     Enstitümüzde, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalında tezli yüksek lisans programları 2010-2011 öğretim yılı Bahar döneminde 18 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamış olup, 2013-2014 öğretim yılında toplam öğrenci sayımız 75 olmuştur.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi